Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lakarulina.com/web/unsoltrac.cat/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5560

Avís legal i polítiques de privacitat

 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini unsoltrac.cat pertanyen a Virginia Joëlle López Claessens. Registrada amb el DNI 47716525N i domicili al carrer Santa Maria, 11, 17144 de Colomers (Girona). S’estableix com a adreça de contacte unsoltrac@gmail.com.
Aquesta web ofereix una descripció no exhaustiva del currículum i activitats de la Companyia Un Sol Traç i de les seves components i/o artistes relacionades.
 
 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CIA. UN SOL TRAÇ o de terceres persones amb qui CIA. UN SOL TRAÇ ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. CIA. UN SOL TRAÇ difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. CIA. UN SOL TRAÇ adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de CIA. UN SOL TRAÇ.
 
 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. CIA. UN SOL TRAÇ no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a unsoltrac.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. CIA. UN SOL TRAÇ no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

CIA. UN SOL TRAÇ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. CIA. UN SOL TRAÇ no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per CIA. UN SOL TRAÇ.
 
 

DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Les dades personals facilitades voluntàriament pels usuaris poden quedar emmagatzemades un fitxer propietat de la CIA. UN SOL TRAÇ.

La finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades és:

  • Respondre a les consultes realitzades per l’usuari o proporcionar informacions requerides explícitament per aquest.
  • Realitzar la gestió, administració i prestació de serveis contractats per l’usuari.
  • Remetre informació comercial sobre les activitats realitzades pel responsable.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades, o bé, no acceptar la present Política de Protecció de Dades, farà que sigui impossible realitzar l’acció pretesa per l’usuari, ja sigui el subscriure, registrar, rebre informació dels productes o contractar els serveis del responsable.
 
 

ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Es requereix el consentiment exprés de l’usuari per tal de tractar de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que seran informats prèviament.
  • Principi de minimització de dades: Només es sol·liciten aquelles dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es requereixen.
  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament. En el cas de subscripcions, les llistes seran revisades periòdicament, i seran eliminats els registres inactius durant un temps considerable.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades facilitades per l’usuari es tractaran de forma confidencial, havent adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir aquesta confidencialitat per part del responsable, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritza.

 
 

DRET A LA MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LES DADES PERSONALS

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la recopilació de les seves dades personals. Per fer-ho pot adreçar-se a unsoltrac@gmail.com. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix.
 
 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

El titular d’aquesta web no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

– La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
– L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys derivats per l’ús il·legal o indegut d’aquesta web.
 
 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB UNSOLTRAC.COM

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.